Monday, June 4, 2007

Sky by Liang Zhihe


Lin Hanjian

When did Andrew Lam become Lin Hanjian?
When Andrew Lam became Lin Hanjian....
....when Andrew Lam became Lin Hanjian
When Andrew Lam did become Lin Hanjian